ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย..........วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และคุณครู

โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย นำโดยนางสาวบุษยพรรณ์ แสงไชยพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ขอแสดงความยินดี
กับนักเรียน และคุณครูที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง “สุพรรณบุรีวิชาการ ครั้งที่ 16” ประจำปีงบประมาณ 2565
ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2565
การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ผลการแข่งขันได้เหรียญทองยอดเยี่ยม เป็นตัวแทนภาคกลางไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1. นายศุกิจ เมนซี่ ระดับชั้น ม.6/1
2. นายอดิเทพ พันพัด ระดับชั้น ม.5/1
3. นายอรรถพงษ์ หมายสุข ระดับชั้น ม.4/2
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. ครูชนะ ชมศักดิ์
2. ครูจุฑามาศ แสนสนอง

 
28 ส.ค. 65 | รับชม : 37 ครั้ง