ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย..........วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักกีฬายิมนาสติก

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายประสงค์ แสงวิรุณ รองนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย นายภูมิน ทองใหม่ รองนายกเทศมนตรี นายธีรวุฒิ เจริญนำพาสกุล สมาชิกสภาเทศบาล นางสาววยุลี หมอกไสย ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และนางสาวมยุรี เจริญศิริ ศึกษานิเทศก์ เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักกีฬายิมนาสติกลีลา ยิมนาสติกศิลป์และยิมนาสติกแอโรบิก
 
10 ก.ย. 65 | รับชม : 4 ครั้ง