ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย..........วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

คณะผู้บริหารและคณะครู ผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อยได้นำนักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) นักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 10 ตุลาคม

10 ต.ค. 64 | รับชม : 25 ครั้ง