ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย..........วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

กิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และปลูกฝังจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม