ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย..........วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 
 
การแข่งขันบรรยายธรรม ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 


การแข่งขันบรรยายธรรม ระดับประถมศึกษา ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล "พระอุบาลีคุณูปมาจารย์" วัดไร่ขิง จ.นครปฐม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ด.ญ.ชนัญชิดา พานทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับประถมและระดับมัธยม วัดปรีดาราม จ.นครปฐม ปีที่ 17 
ด.ญ.ชนัญชิดา พานทอง , ด.ญ.เอวินซา , ด.ช.ขนะพล ป้องศรี , ด.ญ.อภิชญา แสงสุวรรณ

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับประถมและระดับมัธยม วัดวังน้ำขาว จ.นครปฐม ปีที่ 16 

ด.ญ.ชนัญชิดา พานทอง , ด.ญ.เอวินซา การแข่งขันสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ รอบระดับจังหวัดสมุทรสาคร ระดับประถมศึกษา   โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย ได้ลำดับที่ 12                                                                                                                                          1. ด.ญ. นริสรา  ป้องศรี 
2. ด.ญ. ภัทรวดี  ประเสริฐ
3. ด.ญ. หนึ่งธิดา  ศรีวิไล
4. ด.ญ. ธีรภัทร  พันธ์แตง
5. ด.ญ. วิชญาดา  เข็มเพชร
6. ด.ญ. พรกมล  พลสงคราม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการแข่งขันบรรยายธรรม รอบระดับจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2566                                                                             นักเรียนโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อยเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้

1. ด.ญ. ญาณิณ  ศรทะโชติ  ป.3/1  ได้รางวัลชมเชยอับดับ 2   
2. ด.ญ. ชนัญชิดา  พานทอง ป.6/2  ได้รางวัลชมเชยอันดับที่ 3
3. ด.ญ. ชนิดาภา  อุดมศิริเวช ม.2/2  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้เป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสาครไปแข้งต่อระดับภาค ที่ จ.สุพรรณบุรี

ด.ญ.ชนิดาภา อุดมสิริเวช นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ ๓ เข้าแข่งขันบรรยายธรรมระดับภาค ได้รับรางวัลชมเชย

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับประถมและระดับมัธยม วัดวังน้ำขาว จ.นครปฐม ปีที่ 17 
วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567  ด.ญ.ญาณิน ศรทะโชติ , ด.ญ.ภัทรวดี กุมภา