ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย..........วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อยจัดโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเลือ-เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือบ้านเสธ์ จ.ราชบุรี โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในวิชาลูกเสือ ที่มีพื้นฐานของความสามัคคี ความอดทน กล้าแสดงออก และมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม ผ่านกิจกรรมการฝึกลูกเสือในทุกๆด้าน และเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อสังคมประเทศชาติ ในการนี้ได้มี นางสาวบุษยพรรณ์ แสงไชยพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานและผู้อำนวยการฝึก และมีคณะคุณครูที่ร่วมเดินทางไปดูแลความเรียบร้อย 


#เครดิต ภาพสวย ๆ ค่ายลูกเสือบ้านเสธ์ ราชบุรี


 
19 ส.ค. 66 | รับชม : 145 ครั้ง