ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย..........วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

รงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย เปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา On - site เต็มรูป


วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 - รับชม : 1589 ครั้ง