ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย..........วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

การประชุมวางแผนการประเมินสถานการณ์

โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย โดยท่านรองผู้อำนวยการ นางสาวบุษยพรรณ์ แสงไชยพัฒน์ ได้ประชุมคณะครูทุกระดับ เพื่อชี้แจงข้อราชการต่าง ๆ และประเมินสถานการณ์ การะระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 และวางแผนการจัดการ การแจกผลการเรียน และปรับปรุงอาคารเรียนต่าง ๆ โดยมีการวางแผน และวางแนวทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการประชุมมีการป้องกันและสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด