ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย..........วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 0 3 3
ข้าราชการครู 5 16 21
พนักงานราชการ 4 9 13
อัตราจ้าง 2 13 15
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 1 1 2
รวมเฉพาะครูผู้สอน 11 34 45
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 13 42 55
รวมทั้งหมด 14 43 57