ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย..........วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 
 
การแข่งขันบรรยายธรรม ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 


การแข่งขันบรรยายธรรม ระดับประถมศึกษา ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล "พระอุบาลีคุณูปมาจารย์" วัดไร่ขิง จ.นครปฐม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ด.ญ.ชนัญชิดา พานทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับประถมและระดับมัธยม วัดปรีดาราม จ.นครปฐม ปีที่ 17 
ด.ญ.ชนัญชิดา พานทอง , ด.ญ.เอวินซา , ด.ช.ขนะพล ป้องศรี , ด.ญ.อภิชญา แสงสุวรรณ

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับประถมและระดับมัธยม วัดวังน้ำขาว จ.นครปฐม ปีที่ 16 

ด.ญ.ชนัญชิดา พานทอง , ด.ญ.เอวินซา