ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย..........วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 
 
การแข่งขันบรรยายธรรม ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕