ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย..........วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

ประกาศผลสอบ และรับผลสอบ

โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย ประกาศผลสอบ และรับผลสอบ ใต้อาคาร 1 โดยยึดมาตรการคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัย แลเว้นระยะห่าง โดยท่านรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวบุษยพรรณ แสงไชยพัฒน์