ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย..........วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

คณะครูทาสี ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนต้อนเปิดเทอม

คณะครูทาสี ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนต้อนเปิดเทอม ปีการศึกษา 2565