ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย..........วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

กิจกรรมวันไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อยจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
โดย นางสาวบุษยพรรณ์ แสงไชยพัฒน์ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมขึ้นเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวง
ศึกษา มาตรการ 6 - 6 - 7 โดยลดการนำดอกไม้ขึ้นไปมอบรายบุคคล คงไว้เพียงแต่การส่งตัวแทนห้องนำพานขึ้นไปมอบกับคุณครูเท่านั้นดำเนินการจัดกิจกรรมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และในการนี้ ท่านผู้อำนวยการได้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันบรรยายธรรมและสวดมนต์สรภัญญะระดับภาค และแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเทศอ้อมน้อย อย่างเป็นทางการ
 


 
9 มิ.ย. 65 | รับชม : 50 ครั้ง