ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย..........วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีให้กับคุณครู และนักเรียน

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายประสงค์ แสงวิรุณ รองนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย นายภูมิน ทองใหม่ รองนายกเทศมนตรี นายธีรวุฒิ เจริญนำพาสกุล สมาชิกสภาเทศบาล นางสาววยุลี หมอกไสย ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และนางสาวมยุรี เจริญศิริ ศึกษานิเทศก์ เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีให้กับคุณครู และนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง “สุพรรณบุรีวิชาการ ครั้งที่ 16” ประจำปีงบประมาณ 2565
ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2565

 
10 ก.ย. 65 | รับชม : 33 ครั้ง