ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย..........วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย ขอขอบคุณ คุณนิศาวรรณ บุญประเสริฐภิญโญ และครอบครัว มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 500 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท โดย นางสาวบุษยพรรณ์ แสงไชยพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้มอบให้กับนักเรียน จำนวน 3 คน ดังนี้
1. เด็กหญิงภัทรวรรณ กุมภา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
2. เด็กหญิงชนัญชิดา พานทอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
3. เด็กหญิงอณัญญา เมฆฉาย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ทั้งนี้ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้10 ก.ย. 65 | รับชม : 101 ครั้ง