ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย..........วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง Daycamp

โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง "Daycamp" ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
โดยมี นางสาวบุษยพรรณ์ แสงไชยพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานและผู้อำนวยการฝึก โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพผู้เรียนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2565
 
10 ก.ย. 65 | รับชม : 157 ครั้ง