ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย..........วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย ขอแสดงความยินดี กับคุณครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565 
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน-7 ตุลาคม 2565
การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6
ผลการแข่งขัน เหรียญทอง รางวัลชมเชย อันดับที่ 2
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1. นายศุกิจ  เมนซี่               ระดับชั้น ม.6/1 
2. นายอดิเทพ  พันพัด         ระดับชั้น  ม.5/1
3. นายอรรถพงษ์  หมายสุข  ระดับชั้น ม.4/2
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นายชนะ  ชมศักดิ์
2. นางสาวจุฑามาศ  แสนสนอง

 
6 ต.ค. 65 | รับชม : 55 ครั้ง