ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย..........วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2565

สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนางสาวบุษยพรรณ์ แสงไชยพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย เป็นประธานสนามสอบ และ พระอาจารย์จากวัดป่าชัยรังสี เป็นประธานอำนวยการสอบ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนักเรียนโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อยเข้าสอบทั้งระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวมทั้งหมด 658 คน ตามหลักสูตรแม่กองธรรมสนามหลวง ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ทั้งนี้ได้สำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดี
 
16 พ.ย 65 | รับชม : 30 ครั้ง