ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย..........วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

ประเมินผลการอ่านออกเขียนได้

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย รับการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากสำนักการศึกษา เทศบาลนครอ้อมน้อย
18 พ.ย 65 | รับชม : 116 ครั้ง