ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย..........วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โดยมี นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย คณะผู้บริหารเทศบาลนครอ้อมน้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครอ้อมน้อย สำนักการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน
และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน


20 พ.ย 65 | รับชม : 38 ครั้ง